E-aukce pro domácnosti


elektřina a zemní plyn o 15% – 30% levněji!

Připravili jsme pro Vás ve spolupráci s naší partnerskou společností Enterplex s.r.o. možnost bezplatné účasti v hromadné elektronické aukci na dodavatele energií.

Co mi bude zajištěno?

 • Průměrnou úspora 15-30%.
 • Nízkou cenu díky sdružení odběrných míst do aliance.
 • Korektní smlouvu a transparentní podmínky.
 • 100% administrativní servis.
 • Vše zcela zdarma a bez skrytých poplatků.

Co mám udělat pro to, abych se mohl aukce zúčastnit?

Předat kontaktní osobě následující podklady:

 • Kopii vyúčtování dodávek elektřiny/plynu za poslední rok (všechny strany vyúčtování)
 • Kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem elektřiny/plynu včetně případných pozdějších dodatků
 • Požadované podklady můžete naskenovat a zaslat na email info@newsolution.cz
 • nebo kopie podkladů zašlete poštou na doručovací adresu: Železná 149, 250 02 Stará Boleslav

Jaký je průběh samotné elektronické on-line aukce?

 • na kontaktním místě, emailem či poštou s námi občan či firma podepíše smlouvu a předá potřebné podklady
 • zpracujeme podklady od všech domácností či podnikatelů a připravíme e-aukci
 • oslovíme již prověřené dodavatele a vyzveme je k účasti v e-aukci
 • zrealizujeme transparentní e-aukci, kde dodavatelé snižují ceny za dané komodity
 • zkalkulujeme úspory dosažené v aukci oproti cenám pro jednotlivá odběrná místa
 • zkontrolujeme správnost a obchodní podmínky smluv u vítězného dodavatele
 • zajistíme podpis mezi účastníkem aukce a vítězem aukce 

Neváhejte bezplatně se připojit k naší e-aukci a snížit si tak výrazně náklady za energie.