Analýza firemních nákladů

elektřina, plyn, pohonné hmoty, servis vozového parku, IT, pojištění, výběrová řízení

Zaměřujeme se na konkrétní firemní náklady jako např. energie, pojištění, IT, phm, servis vozového parku, reklama, tisk, výběrová řízení atd. Pro každou kategorii nákladů máme jedinečné řešení, které pomáhá našim klientům výrazně snižovat jejich náklady.

V rámci firemní analýzy nákladů jsou navrhována doporučení a opatření s rychlým pozitivním dopadem na výdajovou stránku klienta, jejichž zavedení není v podmínkách klienta náročné z hlediska použitých zdrojů (čas, náklady) a dále doporučení a opatření systémová, která jsou zpravidla náročnější na spotřebu zdrojů a vyžadují delší čas na implementaci.

Věříme, že klíčem k úspěchu jsou informace o dění na trhu, nových možnostech a inovacích v daném odvětví. Prohlubováním znalostí a neustálými inovačními procesy se chceme stát důležitou oporou každé společnosti, která se rozhodne využít naše služby.

  • Představujeme jednoduché a rychlé řešení
  • Nabízíme individuální přístup ke každé firmě
  • Výsledek naší analýzy je závislý na vzájemné spolupráci, diskrétnosti a otevřeném jednání z obou stran
  • Z dosavadních výsledků a zkušeností průměrně dosahujeme úspory firemních nákladů mezi 10 až 30%
  • Naše odměna za vynaloženou práci se vztahuje pouze k dosaženým úsporám, proto Vás samotná analýza nic nestojí
  • Ne vždy je nejnižší cena tou nejlepší variantou, v úvahu bereme i další důležitá kritéria, jakými jsou spolehlivost, servis či dodací a platební podmínky dodavatele
  • Výstupem naší práce je závěrečná zpráva, přehledně shrnující výsledky analýzy

 

Snížení nákladů jako trvalý proces

Snižování nákladů je u mnoha firem pouze reakcí na vnější situaci na trhu. S jednorázovým, často náhlým, snížením nákladů souvisí anglický výraz cost cutting, který lze doslova přeložit jako krácení či seřezání nákladů. Jednorázové snížení nákladů řeší následek specifického stavu a situace a je podmíněno existencí vnějších vlivů. Nejčastějším způsobem jednorázového krácení nákladů je propouštění, snižování mezd, bonusů a benefitů, krácení rozpočtů na vzdělání a prodloužení splatnosti faktur.

Pátrání po příčinách nákladů a jejich následnému odstranění či zefektivnění jako trvalému procesu v organizaci říkáme „cost management“. Představuje způsob, který je trvale aplikován jak v dobách krize, tak v dobách růstu, kdy se většina organizací soustředí na tržby a nákladům nevěnuje příliš pozornosti.

Povrchní opatření většinou přináší okamžité výsledky na straně úspor, nicméně některá opatření pro organizaci mohou mít nedozírné následky v budoucnu. Nejhorší možnou variantou těchto rychlých úspor je přijetí kroků, které sníží kvalitu očekávanou zákazníky, případně do budoucna zapříčiní nemožnost obnovení výroby a poskytování služeb v plné rozsahu. Netvrdíme, že v podnikání nenastávají situace, které není třeba řešit co nejrychleji za cenu ústupků, ale jednorázové zásadní opatření musí být doprovázeno dokonalým zvážením dopadů ze všech možných úhlů.

Našim cílem je přesvědčit firmy a jednotlivce, že trvalé snižování nákladů je tím  nejlepším možným způsobem jak dlouhodobě dosahovat vyšší výnosnosti a hospodárnosti, aniž by byla narušena kvalita a očekávání zákazníků.