Online výběrové řízení

V rámci on-line výběrových řízení na výběr dodavatele elektrické energie a zemního plynu jsme partnerem firmy Enterplex s.r.o., která tyto on-line aukce provozuje a technicky zaštiťuje. Tento způsob výběru dodavatele je zcela transparentní a velmi účinně snižuje náklady na dodávky energií. Dlouhodobě dosahujeme úspory nákladů v průměru 20%.

Takto velké úspory dosahujeme díky společné účasti skupiny vícero zákazníků, čili společně většího objemu spotřeby, který u dodavatele v rámci získání zákazníka vzbuzuje větší zájem snížit cenu. Celý tento proces snížení ceny probíhá formou on-line výběrového řízení. Díky tomuto způsobu je společnost Enterplex s.r.o. schopna vhodně ošetřit obchodní podmínky ve prospěch zákazníka, které jsou vedle ceny velice důležitým faktorem a často bývají zákazníkem podceňovány.

Dodavatelé, kteří dostali možnost účastnit se elektronické aukce, splňují přísná kriteria a svou historií potvrdili, že jsou schopni spolehlivě dodávat el. energii a plyn a spolehlivě řešit požadavky zákazníka.

Příklad ošetřených obchodních podmínek v rámci realizace hromadného on-line výběrového řízení:

  • Zákazník není sankciován v souvislosti s nárůstem nebo poklesem odběru
  • Dodavatel nemůže ve sjednaném období v přelomu roku změnit cenu
  • Obecně: dodavatel nejdřív dodává el. energii, poté zákazník platí
  • Vyúčtování je možné mít na požádání kdykoliv v roce

Zákazník se s námi dostává prokazatelně na nejnižší ceny na českém trhu.