Přehled našich služeb

Analýza firemních nákladů

Cílem poskytování poradenských služeb v této oblasti je zvýšit výkonnost společnosti prostřednictvím snížení nákladů v konkrétních podmínkách klienta. Pozornost je zpravidla selektivně zaměřena na vybrané funkční oblasti, kde se často nabízí největší prostor pro snížení nákladů nebo kde klient tuto oblast není schopen odborně a kapacitně řešit z interních zdrojů. Zaměřujeme se zejména na tyto konkrétní kategorie nákladů:

 • Energie
 • Pojištění
 • IT služby
 • Logistika
 • Firemní nákup
 • Marketing

E-aukce pro domácnosti

CO MI BUDE ZAJIŠTĚNO?

 • Průměrnou úspora 15-30%.
 • Nízkou cenu díky sdružení odběrných míst do aliance.
 • Korektní smlouvu a transparentní podmínky.
 • 100% administrativní servis.
 • Vše zcela zdarma a bez skrytých poplatků.

CO MÁM UDĚLAT PRO TO, ABYCH SE MOHL AUKCE ZÚČASTNIT?

Předat kontaktní osobě následující podklady:

 • Kopii vyúčtování dodávek elektřiny/plynu za poslední rok (všechny strany vyúčtování)
 • Kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem elektřiny/plynu včetně případných pozdějších dodatků
 • Požadované podklady můžete naskenovat a zaslat na email info@newsolution.cz
 • nebo kopie podkladů zašlete poštou na doručovací adresu: Železná 149, 250 02 Stará Boleslav

JAKÝ JE PRŮBĚH SAMOTNÉ ELEKTRONICKÉ ON-LINE AUKCE?

 • na kontaktním místě, emailem či poštou s námi občan či firma podepíše smlouvu a předá potřebné podklady
 • zpracujeme podklady od všech domácností či podnikatelů a připravíme e-aukci
 • oslovíme již prověřené dodavatele a vyzveme je k účasti v e-aukci
 • zrealizujeme transparentní e-aukci, kde dodavatelé snižují ceny za dané komodity
 • zkalkulujeme úspory dosažené v aukci oproti cenám pro jednotlivá odběrná místa
 • zkontrolujeme správnost a obchodní podmínky smluv u vítězného dodavatele
 • zajistíme podpis mezi účastníkem aukce a vítězem aukce

Visionport CRM

JEDINEČNÝ NÁSTROJ PRO ŘÍZENÍ A VYHODNOCOVÁNÍ EFEKTIVITY OBCHODNÍCH ZÁSTUPCŮ A SERVISNÍCH TECHNIKŮ. KVALITNÍ DATA V JEDNOTNÉM FORMÁTU POŘIZOVANÉ PŘÍMO Z TERÉNU.

Obchodní aktivity se u většiny firem realizují pomocí obchodních zástupců. Obchodní zástupci většinu svého pracovního času tráví mimo kancelář a bez přístupu k počítači. Často tak postrádají přístup k online datům z firemních informačních systémů. Přesto tito pracovníci de facto určují kvalitu CRM systémů. Především přesnost a pravdivost uložených dat hraje klíčovou roli v celém systému od plánování po analýzy a reporty. Jsou-li data vložená do informačního systému odpovídající potřebám firmy, teprve tehdy může být rozhodování managementu efektní a správné. Může-li prodejce, nebo jakýkoliv terénní pracovník, přímo na místě zaznamenat požadovaná data, zajistí tak jejich včasné a bezproblémové předání do informačního systému podniku k dalšímu zpracování. Stejně tak je velmi důležitý tok informací opačným směrem. I terénní pracovník, v případě, že má k dispozici aktuální informace o zákazníkovi, jeho chování v minulosti, o cenách, konkurenčních nabídkách, slevách či mimořádných akcích, může vést mnohem efektivněji obchodní jednání a dosahovat tím lepších výsledků.

 • Jednoduché, rychlé a levné řešení, které zvýší efektivitu prodeje
 • Vhodné jako doplněk stávajícího CRM, jehož užitná hodnota díky aplikaci ještě více vzroste 

PŘÍNOSY ŘEŠENÍ:

 • Kvalitní data v jednotném formátu se pořizují přímo v terénu.
 • Snadné řízení a vyhodnocení efektivity obchodních zástupců.
 • Informovanost managementu o obchodních aktivitách.
 • Záznam navštívených míst pomocí satelitního systému GPS.
 • Snížení pracnosti reportování nadřízeným.
 • Činnosti jednotlivých obchodních zástupců jsou procesně přesně dané a měřené.
 • Přehled o činnosti obchodních zástupců bezprostředně po jejich skončení bez nutnosti dodatečného zápisu, ručního reportování.
 • Evidence aktivit na jednom místě.
 • Zvýšení prestiže.
 • Větší flexibilita.

VLASTNOSTI SYSTÉMU:

 • Frontend – mobilní řešení na platformě Android.
 • Backend – zobrazení denní aktivity přes webové rozhraní.
 • Automatický záznam denní aktivity.
 • Záznam trasy a navštívených míst pomocí satelitního systému GPS.
 • Multijazyčnost.
 • On-line přístup k důležitým informacím.
 • Off-line režim – klíčové činnosti zaznamenávaný nezávisle na připojení.

Tržní oceňování nemovitostí (zejména pro bankovní účely)

Zajistíme vypracování ocenění vybraných druhů nemovitostí- pozemních staveb a pozemků (budov a hal, rodinných domů, rekreačních objektů, komerčních objektů, vedlejších staveb, garáží, bytů a nebytových prostorů a stavebních nebo jiných pozemků).

 • Tržní oceňování nemovitostí pro účely bankovní, daně dědické, daně z příjmu a vypořádání majetku

Likvidace archivů

Zajistíme rychlou a bezproblémovou likvidaci dokumentů, které již není třeba uchovávat. Veškeré dokumenty roztřídíme do zákonem stanovených kategorií a vyhotovíme potřebný seznam, doplněný o skartační návrh. Samozřejmostí je v neposlední řadě zajištění samotné fyzické skartace dokumentů, schválených příslušným státním oblastním archivem k likvidaci.